موشکاف اول آبان خب پس شیخ فری و عظمای بیچاره که رو برجام سرمایه گذاری کردن، به کی پناه ببرن ؟!!!

0
43

موشکاف  اول آبان

موشکاف: سلام! دلشون شور میزنه!‌شور! میفهمی؟! دلشون مث سیر و سرکه میجوشه! جوش!‌ ها ها ها ها از چی؟ از اینکه به هرجا پناه می برن، زیرپاشون خالی می شه. 10روزه تو سر و کلة هم می زنن که از آمریکا پناه ببریم به اروپا، اما می بینن زیرپاشون خالیه. برا همین شیخ فری مجبوره لابه لای حرفا بگرده یه چیزی پیدا کنه صورت نظامو باهش سرخ کنه. ببینین امروز چی گفته:

حالا دیروز هم که رئیس جمهور آمریکا صحبت می کنه می گه خب حالا ما چیکار کنیم اورپاییها می گن ما منفعت داریم با ایران کار کنیم ما که کار نمی تونیم بکنیم حالا ما تنهایی وامیستیم رو به روی ایران … شما این لحن رو ببینید شما این بیان رو ببینید از رئیس جمهور آمریکا نشان می ده ملت ما مسیر درست راه درستی رو انتخاب کرده

موشکاف: هاهاهاها. دلشو به چیزی خوش کرده که آخوندایی دیگه زیرابشو از قبل زدن. این طوری:

آخوند سعيدي در نمايش جمعه قم 28 مهر

مسئولان باید هوشیار باشند و وجود دست چدنی آمریکا را در دستکش مخملی اروپا ببینند.

موشکاف: یعنی شیخ حسن کشک نگو، اون دستکش مخملی اروپا که تبلیغشو می کنی، تو همونم دست چدنی؟ هست هاهاهاها … این فقط تو جمعه بازار قم نبوده ها. تو نمایشای دیگة جمعه هم همین تو پوزی رو به شیخ فری زدن

آخوند عابدینی در نمايش جمعه قزوين28 مهر:

این نگاه غلطی است که ما پرونده امریکا را از اروپا جدا کنیم. کشورهای اروپایی همچون گله گرگی هستند که هر زمانی که به مطامع خود دست پیدا کرده اند، به صورت تهاجمی و هماهنگ به منافع ملت ها هجوم آوردند بنابراین ما تفکیکی بین آنها و امریکا قائل نیستیم.

موشکاف: اوه اوه اوه. گرگ! گرگ!‌ اونم یه گله گرگ اروپا؟! آمریکا هم که از اولش چدنی بود و همسایه‌ها هم که هیچی نگم بهتره!

خب پس شیخ فری و عظمای بیچاره که رو برجام سرمایه گذاری کردن، به کی پناه ببرن یکی پیدا شه جواب بده.

آخوند نكونام در نمايش جمعه شهركرد:

قطعا اروپا بین آمریکا و ایران در نهایت آمریکا را انتخاب می‌کند!

موشکاف: باریکلا به این عقل کل! هاهاهاها! خب میشه بگی چه مرگتونه که همه تون. از این باند یا اون باند مجبورین هی برین به قول خودتون وسط یه مشت گرگ؟! فکر می کنین آخر عاقبت دل بستن به گلة گرگ اروپا چی می شه؟

آخوند قاضی دزفولی در نمایش جمعه دزفول 28 مهر:

دولتمردان ایرانی باید در این ماجرا هوشیار باشند تا با طناب اروپایی‌ها به چاه نیفتند.

موشکاف: قدیمی‌ها راست گفتن که: هر که گریزد زخراجات شهر، بارکش غول بیابان شود!

نظامی که جیب و سفرة مردمو خالی کرد حالا باید از ترس خشم مردم به همین گرگا پناه ببره اما آخرش چی میشه. آخرشم خود شیخ فری گفته:

فکر نکنیم اگر به بخشی از حاکمیت لطمه زدیم اون بخش دیگر تقویت می شه، نه همة این حاکمیت فرو می ریزه … سرمایة اجتماعی رو نذارید لطمه ببینه… هرقدمی برداریم که این اعتماد کم بشه ما کشور رو در معرض خطر قرار دادیم.

موشکاف:‌ هاهاهاها. می بینین چه طوری هشدار می ده که خطر اصلی برا نظام از کجاس؟ بله از مردم و جامعة در حال انفجار. شب خوش و عزت زیاد!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here