سپاه امتحان خودشو داده بیخود آزمایشش نکن

0
70

وفا داری منو بیخود به چالش نکشید

کار من حفاظت از مرز‌ها نیست، من مواظب ارزش‌های پشت این دیوارم

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here