بعد از مرگ بر شاه، حالا مرگ بر شیخ

0
57

بعد از مرگ بر شاه، حالا مرگ بر شیخ

سی و نه سال بعد از شعار «مرگ بر شاه» حالا شعار «مرگ بر شیخ» خیابونها رو گرفته

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here