0
49

با اوجگیری اعتراض‌های خیابونی و وخیم شدن اوضاع سیاسی بین‌المللی و… تکیه کلام آخوندها توی نماز جمعه شده: نترسید! نترسید! ما همه با هم فرار می کنیم

اینهم شد زندگی؟ همه‌اش باید آماده باشی فرار کنی! زندگی سگ از مال ما بهتره واله

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here