خامنه اى: اينه رسم رفاقت؟! بعد از اين همه ديزى خورى تو سوريه، با چهارتا قرارداد سه ميلياردى همه چى يادت رفت؟!

خامنه اى: اينه رسم رفاقت؟! بعد از اين همه ديزى خورى تو سوريه، با چهارتا قرارداد سه ميلياردى همه چى يادت رفت؟!

0
70

خامنه اى: اينه رسم رفاقت؟! بعد از اين همه ديزى خورى تو سوريه، با چهارتا قرارداد سه ميلياردى همه چى يادت رفت؟!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here