توئيت تمسخر آميز نوه خمينى درباره اصلاحات در عربستان. از قديم گفتن تره به تخمش ميره، حسنى به باباش. اين هم خط جد دجالش رو دو دستى چسبيده.

توئيت تمسخر آميز نوه خمينى درباره اصلاحات در عربستان. از قديم گفتن تره به تخمش ميره، حسنى به باباش. اين هم خط جد دجالش رو دو دستى چسبيده.

0
76

توئيت تمسخر آميز نوه خمينى درباره اصلاحات در عربستان. از قديم گفتن تره به تخمش ميره، حسنى به باباش. اين هم خط جد دجالش رو دو دستى چسبيده.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here