بنازم به آتش‌نشان‌های اسپانیا! دردشون بخوره توی سر پاسدارهای آخوندها.

بنازم به آتش‌نشان‌های اسپانیا! دردشون بخوره توی سر پاسدارهای آخوندها. اینها موقع حمله پلیس به رای دهندگان کاتالان، اینطوری از مردمشون دفاع کردند.

0
57

بنازم به آتش‌نشان‌های اسپانیا! دردشون بخوره توی سر پاسدارهای آخوندها. اینها موقع حمله پلیس به رای دهندگان کاتالان، اینطوری از مردمشون دفاع کردند.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here