‌ژن برتر، آپارتایید آخوندی

‌ژن برتر، آپارتایید آخوندی، سرکوب زنان و جوانان، قاچاق کردن بچه‌های خردسال پناهنده برای کشتار مردم سوریه و خلاصه... فقط برای یادآوری وسط «قطع اخبار این‌ روزها» عرض شد!!!

0
37

‌ژن برتر، آپارتایید آخوندی، سرکوب زنان و جوانان، قاچاق کردن بچه‌های خردسال پناهنده برای کشتار مردم سوریه و خلاصه… فقط برای یادآوری وسط «قطع اخبار این‌ روزها» عرض شد!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here