کی بود خیال می کرد اینها مسلمونن؟!

کی بود خیال می کرد اینها مسلمونن؟! این یارو میگه اختیاراتش فقط یه بند انگشت از اختیارات خدا کمتره!

0
38

کی بود خیال می کرد اینها مسلمونن؟!

این یارو میگه  اختیاراتش فقط یه بند انگشت از اختیارات خدا کمتره!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here