نزدیک به ۹۰٪ قرارداد‌های کار با کارگران ایران، قرارداد موقته.

نزدیک به ۹۰٪ قرارداد‌های کار با کارگران ایران، قرارداد موقته. یعنی کارفرما هر وقت دلش خواست میتونه کارگرو بی هچ غرامتی بیرون کنه! بیمه‌ و بازنشستگی هم نداره و ...این کجاش مدرنه

0
24

نزدیک به ۹۰٪ قرارداد‌های کار با کارگران ایران، قرارداد موقته. یعنی کارفرما هر وقت دلش خواست میتونه کارگرو بی هچ غرامتی بیرون کنه! بیمه‌ و بازنشستگی هم نداره و …این کجاش مدرنه

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here