رژه اقتدار یعنی این!‌ پاسدار یعنی این! وسط رژه، طرف از حال رفت و افتاد

رژه اقتدار یعنی این!‌  پاسدار یعنی این! وسط رژه، طرف از حال رفت و افتاد، بقیه هم از روش ر‌‌ٰژه رفتند، انگار یه تیکه چوب افتاده زمین!

0
65

رژه اقتدار یعنی این!‌  پاسدار یعنی این!

وسط رژه، طرف از حال رفت و افتاد، بقیه هم از روش ر‌‌ٰژه رفتند، انگار یه تیکه چوب افتاده زمین!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here