شهروندان اقبالیه قزوین در اعتراض به آسفالت نشدن یکی از خیابان‌های این شهر، خیابان را شخم زده و کاهو کاشتند!

شهروندان اقبالیه قزوین در اعتراض به آسفالت نشدن یکی از خیابان‌های این شهر، خیابان را شخم زده و کاهو کاشتند! ادب کردن شهردار به شیوه قزوینی‌ها

0
123

شهروندان اقبالیه قزوین در اعتراض به آسفالت نشدن یکی از خیابان‌های این شهر، خیابان را شخم زده و کاهو کاشتند!

ادب کردن شهردار به شیوه قزوینی‌ها

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here