تظاهرات کارگرهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس

آتش اعتراض کارگرهای پالایشگاه متعلق به پاسداران خونه پاسدارهای صاحب پالایشگاه خلیج فارس هم همینطوریه؟

0
41

تظاهرات کارگرهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس

آتش اعتراض کارگرهای پالایشگاه متعلق به پاسداران

خونه پاسدارهای صاحب پالایشگاه خلیج فارس هم همینطوریه؟

یه پاسدار چطوری میشه که صاحب پالایشگاه نفت میشه؟!؟

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس متعلق به سپاه پاسدارانه!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here