ویژه عموم شهروندان. شهروندان هم یعنی آقایان!

ویژه عموم شهروندان. شهروندان هم یعنی آقایان! سلب حق شهروندی از زنان ایران!!؟؟ آخوندو ولش کنی تا ته خط میره!

0
93

ویژه عموم شهروندان. شهروندان هم یعنی آقایان!

سلب حق شهروندی از زنان ایران!!؟؟

آخوندو ولش کنی تا ته خط میره!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here