پارس خوابیده . . .

پارس خوابیده

0
55

پارس خوابیده  .  .  .

………………………..

ناگهان هجمه ای ز توپ و تشر

باب شد در تریبون و منبر

بد و بیراه به رأس استکبار

شده  اینک فریضه ای برتر

شاید این روضه های عظمایی

بنماید «بسیج» را خرتر

هر جناحی شده سراسیمه

همچنان مرغ کنده از تن پر

موجی از ناسزا وفحاشی

بگرفته نظام را در بر

از بیانات رسمی دولت

تا  افاضات  حضرت «رهبر »

از امام جمعه های ریز و درشت

تا سران قوای غارتگر

از وزیر و وکیل عظمایی

تا ز سرکردهٔ سپاه شر

 گاه در حالت رجز خوانی

گاه نالان و با دو چشم تر

همه افتاده در جِلِز و وِلِز

بیمناک و مکدر و مضطر

چون سخنران صاحب «سلطه»

سخنش داشت معنی دیگر

از مماشات و استمالت ها

کس ندید آنچنان نشان و اثر

نگران از رعایت   برجام

گر رَوَد خاکشان شود بر سر

فحش و دشنام و ناسزاگویی

نکند وضعشان از این بهتر

اُلدروم بُلدروم نمودن ها

ناشی از وحشت است و درک خطر

«پارسِ خوابیده» هست و دیگر هیچ

واکنشهای این همه لشگر

زود باشد که این نظام پلید

خشم ملت بگیردش در بر

۳ مهر ۹۶ – گودرز

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here