با چراغ سبز خامنه‌ای؟ یا با دست فرمون خامنه‌ای؟! رالی به سبک آخوندها

با چراغ سبز خامنه‌ای؟ یا با دست فرمون خامنه‌ای؟! رالی به سبک آخوندها

0
57

با چراغ سبز خامنه‌ای؟

یا با دست فرمون خامنه‌ای؟!

رالی به سبک آخوندها

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here