مردم بیشتر از چی ضرر میکنن؟

مردم بیشتر از چی ضرر میکنن؟ از مجلس آلمان؟! یا مجلس ایران که دست نئوفاشیست‌های آخوندیه؟!

0
23

مردم بیشتر از چی ضرر میکنن؟

از مجلس آلمان؟!

یا مجلس ایران که دست نئوفاشیست‌های آخوندیه؟!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here