موشکاف اول مهر – عظما! دارن برجامتو پاره می کننا! تو که قول داده بودی، آماده‌ آتیش زدن هستی؟!

موشکاف اول مهر - عظما! دارن برجامتو پاره می کننا! تو که قول داده بودی، آماده‌ آتیش زدن هستی؟!

0
84

موشکاف اول مهر

موشکاف:‌ سلام! قبل رفتن شیخ فری به آمریکا، عظما یه جنگولک بازیایی درآورد که اگه داستان خراب شد رو عبا و عمامة‌ عظما خراب نشه. هاهاها. اما نشد که نشد‍! بازم خود عظما مجبور شد بیاد و یه واق واقی بکنه!‌ هاهاها. تازه! از زیر عباش کاسة‌گداییش رو هم درآورد. هاهاهاها.

تلویزیون رژیم 30 شهریور

من نمیگویم با دنیا قطع رابطه کنید, این اصلاً نظر بنده نیست. از اوّلِ انقلاب, بنده جزو آن آدمهایی بودم که اصرار داشتم بر ارتباط ــ ارتباط با اطراف دنیا ــ الان هم همان عقیده را دارم, لکن بحث من این است که ما پای قدرتمند و طبیعیِ خودمان را با عصای بیگانه عوض نکنیم. اینکه به‌جای اینکه روی پای خودمان بِایستیم و به پای خودمان تکیه کنیم, به عصای بیگانه تکیه کنیم, خطا است.

موشکاف:‌ هاهاهاها. نه تو رو خدا! بیا قطع رابطه کن!‌هاهاها. یارو رو تو ده راه نمی دادن سراغ خونة‌ کدخدا رو می گرفت. هاهاهاها. یارو! برو این بسیجیای گیج و ویجو بچست که همینطوری دارن تلو تلو میخورن و ولو شدن رو زمین. هاهاهاها.

شرط دوام حیات جمهوری اسلامی وجود انگیزه‌های انقلابی و وجود روحیه‌ی انقلابی است. اگر روحیه‌ی انقلابی نباشد, جمهوری اسلامی نخواهد بود

موشکاف: هاهاهاها. حیات نظامو میگه که حالا شده حیات خلوت. یه چن مدت دیگه هم میشه ممات!‌هاهاهاها. اما نکتة‌ موشکافانه اش اینه که بسیجیاش و پاسداراش بریدن! اصلا تموم کردن! دیگه حالا چماق بازی و چماقداری ندارن! هاهاها. منظورش از روحیة انقلابی همینه! هاهاهاها.

خبرگزاري سپاه پاسداران (فارس)- 30 شهریور

ترامپ جهت دست بالا گرفتن، احتمالا عدم پایبندی ایران به برجام را در 17 اکتبر (25 مهر) اعلام و همزمان قانون تحریم‌های کاتسا را برای سخت گیری بیشتر علیه ایران اجرا خواهد کرد. پس از این دولت ترامپ دو سناریو را همزمان می‌تواند دنبال کند. یکم : ارسال پرونده برجام به کنگره آمریکا و بازگشت مجدد تحریم‌های تعلیق شده در برجام پس از 60 روز تا ایران را به پذیرش مجدد مذاکره وادار نماید. دوم : ارجاع پرونده برجام به کمسیون مشترک اروپایی و همراه نمودن آنان طی 90 روز برای وادار ساختن ایران به مذاکره مجدد در باره برجام.

موشکاف:‌ هاهاهاها. عظما! دارن برجامتو پاره می کننا! تو که قول داده بودی، آمادة‌ آتیش زدن هستی؟! فندک بدم یا با آتیش منقلت روشن میکنی؟! هاهاها شایدم اصلا حالشو نداری و تو هم مثل بسیجی و پاسدارات ولویی؟!‌هاهاهاها. بعله. نظام تو هچله!‌هاهاهاها.

پاسدار رضایی ـ تلویزیون رژيم – 29 شهریور

هنوز یکسال نشده یک سری تحریمها را از عدم فروش هواپیما، محدویت های اینترنتی مسئله ویزا خب علیه شهروندان ما علیه مردم ما برقرار کردند. از طرف دیگه از عدم دموکراسی در ایران صحبت کردند.

موشکاف: هاهاها! از چی بگم؟! درد عظما که یکی دو تا نیست! آب از سرش و عمامه اش گذشته!‌هاهاهاها. زهر اتمی و ریزش بسیجیای گیج و ویج و از همه مهمتر بلند شدن فریاد مردم و … هاهاهاها. خلاصه عظما بد دردی داره. بخاطر همین به هذیون گویی افتاده بدبخت.  در ماههای آینده هذیان گوییهای بیشتری تو راهه. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here