دلخوش نباشید به اینکه به شما خانه می دهیم!!!

دلخوش نباشید به اینکه به شما خانه می دهیم!!! ما هم شما را صاحب خانه می کنیم هم معنویت شما را درست می کنیم!!! این جمله مزخرفو یادتونه کی گفت؟؟؟

0
53

دلخوش نباشید به اینکه به شما خانه می دهیم!!! ما هم شما را صاحب خانه می کنیم هم معنویت شما را درست می کنیم!!! این جمله مزخرفو یادتونه کی گفت؟؟؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here