هیچ قراردادی توی این مملکت بدون اطلاع خامنه‌ای بسته نمیشه! از قرار داد نفتی گرفته تا اتمی و اونای دیگه…

هیچ قراردادی توی این مملکت بدون اطلاع خامنه‌ای بسته نمیشه! از قرار داد نفتی گرفته تا اتمی و اونای دیگه... به یک عدد بز بلاگردان برای برجام نیاز است بیت آقا!!!

0
51

هیچ قراردادی توی این مملکت بدون اطلاع خامنه‌ای بسته نمیشه! از قرار داد نفتی گرفته تا اتمی و اونای دیگه…

به یک عدد بز بلاگردان برای برجام نیاز است بیت آقا!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here