موشکاف ۲۹ شهریور – نظام ولایت افتاده گوشه رینگ و چپ راست داره میخوره.

0
72

موشکاف29 شهریور

موشکاف:‌ سلام! به نظرتون اوضاع نظام چطوره پطوره؟! یکی نیست وضعیت نظام ولایتو واسمون تشریح کنه؟! بله؟!! … از اتاق فرمان به من اشاره می کنن که یکی پیدا شده که وضعیت رو برامون روشن کنه. هاهاهاها.

تلویزیون رژیم – 26 شهریور

نوبری : من روشن كنم برای مردم تو چه وضعیتی افتادیم در این وضعیت افتادیم كه طرفهای مقابل كه لیدرشون آمریكاست مرتب تحریم میكنند و ما عملا بلحاظ چارچوب برجام مكانیزمی برای مهار این نقض طرف مقابل نداریم كه در واقع مثل این می مانه كه یك مدلی درست شده انگار كه ما تو گوشه رینگ افتادیم و طرف مقابل امكان این رو داره كه به ما ضربه بزنه

موشکاف:‌ هاههاها. به به! ب ب به به! پس نظام ولایت افتاده گوشة رینگ و چپ راست داره میخوره. هاهاهاها. خب حالا وضعیت داخلی نظام چطوره؟! موافقای برجام گوشة رینگن یا مخالفاش؟ مجری! تو بنال ببینم چجوری می نالی:‌

واقعش اینه كه الان به یك وضعیتی رسیده كه موافقان و مخالفان برجام در جمهوری اسلامی ایران همه دارند فكرهاشون رو روی هم میگذارند كه چه جوری از این هچل بیایند بیرون

موشکاف: هاهاهاها. اون یکی گفت نظام گوشة رینگه، این یکی گفت باندای نظام افتادن تو هچل! هاهاها. نکنه من اشتباهی پیچ تلویزیون ضد نظامو باز کردم؟! هاهاها. نه بابا! خودشون دارن مقر میان که وضعیتشون همینه. نظام افتاده تو هچل! هاهاها. حالا چرا هچل؟!

چرا من از كلمه هچل استفاده كردم؟ كلمه بهتری پیدا میكردم مخمصه , از یكطرف ما چیزی بدست نیاوردیم از طرف دیگه داریم بیشتر تحریم میشیم از طرف دیگه نباید برجام رو نقض بكنیم من اسم این رو میگذارم هچل یعنی خیلی چیز بدی است

اسم این رو من میگذارم مخمصه و هچل …

موشکاف:‌ هاهاهاها. اومد ابروشو درست کنه زد چشمشم کور کرد. میگه خب از هچل خوشت نیومد، بگیم مخمصه!‌هاهاهاها. پس تا حالا ۳ فقره شد. گوشة‌ رینگ، هچل و مخمصه. هاهاها. بریم واسه بعدیش.

ما باید با همه فشارهایی كه روی ما خواهند آورد, قطعا خواهند آورد ببینید همانجور كه دوست مون گفتن, گفتن ما رو انداختن تو آچمز دیگه یعنی مثل اینكه ما رو اندختن تو گوشه رینگ, ما رو انداختن گوشه رینگ مرتب دارند میزنند, تحریم نمی دانم هواپیما, تحریم نمی دانم چی, تحریم چی, ما هم هیچ كاری نمی توانیم بكنیم چون تو برجام آمده تكان بخوریم ناقض برجام میشیم, ما هم كه قرار ناقض برجام نشیم, لذاباید همینجور باید بخوریم هوك چپ و راست بخوریم

موشکاف:‌ «هچل»، «مخمصه»، «آچمز»، «گوشة رینگ» و «هوک چپ و راست»! هاهاهاها. کلکسیونش کامل شد. هاهاهاها چی شده؟ این همه داد و قال و دغدغه و نگرانی واسه چیه؟ چه مرگتونه؟ حالا بنال ببینم از چی میترسین که به این وضعیت افتادین؟

از اون روزی باید ترسید كه بدنه فقیر و محروم جامعه كه تضمین كننده نظام هست زیر بحران فلاكت و معیشت ببره اونها دیگه اونها كسانی نیستند كه بشه باهاشون برخورد كرد اونها تضمین كننده نظام بودند …

موشکاف:‌ هاهاهاها. بعله. همة حرف همینه. ترس اصلی از هوک چپ و راست و آپرگات و در نهایت ناکد اوت شدن توسط مردم و مقاومته. هاهاهاها. بترسین و بترسین که کم میترسین. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.  هاهاهاها.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here