ماشااله آخوندها و پاسدارها که از وقتی مملکتو قبضه کردند همینطوری دارن رکورد می زنند.

ماشااله آخوندها و پاسدارها که از وقتی مملکتو قبضه کردند همینطوری دارن رکورد می زنند. هم توی حاشیه نشینی یکیم هم توی صنعت مواد!!!

0
30

ماشااله آخوندها و پاسدارها که از وقتی مملکتو قبضه کردند همینطوری دارن رکورد می زنند.

هم توی حاشیه نشینی یکیم هم توی صنعت مواد!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here