کم آبی؟ کم عقلی؟ یا خیانت؟! مساله این است!!!

برای تولید هر تن فولاد به 230000 لیتر آب نیازه اون فیثاغورسی که صنایع فولاد مملکتو برده در مناطق کم آب کشور ساخته! واقعا چی فکر می‌کرده؟ اصلا فکر می‌ کرده؟

0
53

برای تولید هر تن فولاد به 230000 لیتر آب نیازه

اون فیثاغورسی که صنایع فولاد مملکتو برده در مناطق کم آب کشور ساخته! واقعا چی فکر می‌کرده؟ اصلا فکر می‌ کرده؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here