موشکاف ۲۴شهریور – عظما یه سیاستی داره به نام از این ستون به ستون فرجه!

0
55

موشکاف 24 شهریور

موشکاف:‌ سلام! عظما یه سیاستی داره به نام از این ستون به ستون فرجه! مثلا مقامات تاریخ مصرف گذشتة نظامو از این ستون به اون ستون میکنه! حالا رییس جمهور نشدن، اشکال نداره برن تو مجمع بازیافتیهای نظام! یعنی همین تشخیص مصلحت! هاهاها. بعد یکهو خود عظما وحشت می کنه و صداشون می زنه تا یه دفه کار دست نظام ندن.هاهاهاها.

  تلویزیون رژیم – 22 شهریور

مجمع یادآور امامه. مجمع جزو فرآورده های انقلابه. مجمع دارای تاثیر بسیار مهمی در فرایند مدیریت اجرایی کشوره. اینها ایجاب می کنه که مجمع صد در صد انقلابی باقی بمونه. یعنی تفکرات انقلاب تفکرات امام حاکم باشه بر ذهنیت مجمع. یعنی مجمع تشخیص مصلحت باید صد در صد انقلابی فکر کنه، انقلابی عمل کنه و انقلابی بمانه. این عرض ماست.

موشکاف:‌ هاهاها. خوب شد گفتا! من فک می کردم مجمع، متجمع فرآورده های بازیافت نظامه. هاهاهاها. نگو جزو فرآورده های امامه دجاله. هاهاها. خب عرض عظما این بود. حالا ببنیم طولش چیه؟ بنال ببینم از چی نگرانی ؟!

تلویزیون رژیم – 22 شهریور

یعنی واقعا توقع نمی رود از مجمع، که حالا در مجمع یک کاری یا یک اقدامی یا یک مصوبه یی یا یک اظهاری انجام بگیره که با اون مبانی اصلی انقلاب و عرض کنم که پیکره انقلاب و میراث مبارک امام بزرگوار یک تنافی یی داشته باشه.

موشکاف:‌ د د دی دی دی! هاهاها. اینم اصل نگرانی! هاهاها. عظما دلواپسه که مبادا زیرآب خودشو و نظامشو بزنن. هاهاها. یکی به این بگه آهای عظما! مگه قرار نبود سد دفاعی تو تو سوریه ببندی! چی شد ؟ رسیدی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خودت و خاکریزو اون جا زدی؟! هاهاها. اوضاع و احوال نظامو باش. هاهاهاها.

سایت خامنه ای- 22 شهریور

خامنه‌ای با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در «تشخیص و اعمال مصلحت» افزودند: مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای‌نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.

موشکاف:‌ هاهاهاها. عظما می ترسه که یه وقت مجمع بازیافتیها و طویلة‌ مجلس رو هم بریزن و حساب شورای نگهبان نظامو برسن. هاهاها. الحق و الانصاف که بندة‌موشکاف بهش حق میدم، چون این مجمعی که ساخته مجمع ریزشیهای نظامه. هاهاها. یعنی اکثریت با بریده ها و ریزشی هاست. هاهاهاها. تازه این یکی از مشکلات عظماست! هاهاها. تا موشکافی بدبختیای دیگة‌ عظما خدانگهدار.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here