دکتر علفی روستای ما هم اینطوری نبود!! این دیگه چه وضعی‌‌یه؟!

0
68

دکتر  علفی روستای ما هم اینطوری نبود!!

این دیگه چه وضعی‌‌یه؟!

افغانستان جنگزده هم اینطوری نیست که ما هستیم!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here