اینجا اکوادوره و خط استوا میدونو که دور بزنی از یه نیمکره به یه نیمکره دیگه رفتی

0
126

اینجا اکوادوره و خط استوا میدونو که دور بزنی از یه نیمکره به یه نیمکره دیگه رفتی

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here