دکتر بزن بهادر و راهکارهای استراتژیکی خنده دار برای روحانی و خامنه ای

0
338

چهارراه استراتژیک

خنده دارترین راهکارها و پاسخهای استراتژیک برای خامنه ای و روحانی  در رابطه با تحریمها و برجام و بسیجیان و پاسداران در چهار راه استراتژیک این هفته

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here