ترانه طنز به ریشت قسم برای خامنه ای و همه آخوندهای جمهوری اسلامی

0
415

ترانه طنز سیاسی به ریشت قسم برای خامنه ای و آخوندهایی که این روزها در هیچ کجا امنیت ندارند.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here