کمبود واگن مترو جدی‌ است

0
48

کمبود واگن مترو جدی‌ است

وقتی آخوندها واگن سازی اراکو تعطیل می کنن تا از چین وارد کنن! و بعدهم خرج و مخارج جنگ توی سوریه بالا می گیره، اینطوری میشه!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here