وقتی الگوی مکتبی «این» آخوندها میشه«اون»!

0
40

وقتی الگوی مکتبی «این» آخوندها میشه«اون»!

و تازه چه دست نیافتنی!؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here