توی این مملکت نخبه یا برای کشته شدنه یا برای زندانی شدن یا تبعید شدن

0
59

کارکرد نخبه در حکومت آخوندها

نخبه برای کشتن خوبه

میشه زندونیش کرد

باید از مملکت فراریش داد

دق مرگش کرد

اگه کسی گزینه دیگه‌ای داره بگه

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here