ژن برتر یا دزد سر گردنه؟ مساله این است!

0
44

ژن برتر یا دزد سر گردنه؟ مساله این است!

اونهایی که دنبال اینها راه میفتن و ساز اصلاحات میزنن دیگه کی هستن؟!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here