خامنه‌ای وسط اعزام مزدور به سوریه و یمن و عراق، خواستار توقف فوری جنگ‌هایی شد که خودش آتش بیار معرکه‌اشونه!

0
55

خامنه‌ای وسط اعزام مزدور به سوریه و یمن و عراق، خواستار توقف فوری جنگ‌هایی شد که خودش آتش بیار معرکه‌اشونه!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here