روزنامه‌ای که میخواد حرف بزنه اما جرات نداره! دولت رقیب بخش خصوصی نیست! قاتل بخش خصوصیه!!!

0
54

روزنامه‌ای که میخواد حرف بزنه اما جرات نداره!

دولت رقیب بخش خصوصی نیست! قاتل بخش خصوصیه!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here