ركورد دو ضرب ايران شكسته شد! ملا خور كردن پول مردم در دو ضرب!

0
44

ركورد دو ضرب ايران شكسته شد!

ملا خور كردن پول مردم در دو ضرب!

پديده سپرده فروشی؟

مردم پول‌های دزديده شده‌اشونو دارن می فروشن!!!

اول پول مردمو مي خورن! بعد كه سر و صدا بلند شد، يه چيزي بهشون ميدن و سر و صدای ملتو می خوابونن!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here