جنتی: قبل انقلاب ما آخوندها اسير خفقان بوديم و جرات حرف زدن نداشتيم

0
429

جنتی: قبل انقلاب ما آخوندها اسير خفقان بوديم و جرات حرف زدن نداشتيم

ولی بعد از انقلاب با اتیکت “مبارزین زمان شاه” رفتیم نشستیم روی کرسی قدرت

هنوزم پایین نیومدیم

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here