28مرداد كودتا نبود! سال 57 انقلاب نشد!

0
56

28مرداد كودتا نبود!

سال 57 انقلاب نشد!

شيخ فضل‌اله نوری اعدام نشد!

زمين گرد نيست و خلاصه…

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here