سقف مدرنيسم آخوندها

0
48

سقف مدرنيسم آخوندها

بكارگيري رايانه برای حفظ نظام برده‌داريشون

تركيبی از تسبيح و ديسكت قلمی و يه انگشتر عقيق

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here