همه چيز در باره نماز 120 هزارتومنی در تراكت كارخانه چسب هل تبريز و نماز 120 هزار تومنی!

0
123

همه چيز در باره نماز 120 هزارتومنی در تراكت

كارخانه چسب هل تبريز و نماز  120 هزار تومنی!

جيب‌بری به اسم اسلام!!!

موسسه فارابی كارش فروش مدركه

مثل اين مدرك دكترای كردانی كه به رييس كارخونه هل تبريز  داده!

 اون 120 هزار تومن‌ها اينجا توی جشن تولد رييس، خرج ميشه!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here