خلوت كردن جلوی دوربين عكاس‌ها!!!

0
37

خلوت كردن جلوی دوربين عكاس‌ها!!!

قديما می رفتن كنج پستو و گوشه مسجد با خدا وپيغمبر خلوت ميكردن

علی خامنه‌ای خلوتش با خدا و ائمه رو مياره جلوی دوربين اونم با افه‌های قيصری!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here