طنز رئیسی قالیباف احمدی نژاد میر سلیم هاشمی شاهرودی جنتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

0
672

مجمع تشخیص مصلحت

دیگر نگران بازیافت زباله های خود و جنسهای به درد نخور و بنجل خود نباشید. جدیدترین شیوه بازیافت زباله ها مشکل و نگرانی شما را حل میکند. مجمع تشخیص زباله نظام .

اگر در انتخابات رای نیاوردید اگر کاندیدای مادام العمر بودید اگر طی هشت سال مملکت را نابود کردید میتوانید مصلحت نظام را تشخیص دهید و در مجمع تشخیص زباله نظام دوباره صاحب قدرت شوید.

رئیسی قالیباف احمدی نژاد  در مجمع تشخیص مفسده نظام.

فقط جای تتلو خالیه

نگران سن خود هم نباشید از امینی 92 ساله جنتی 91 ساله موحدی کرمانی 86 ساله صانعی 83 ساله  تا شاهرودی عراقی 70 ساله هم در مجمع تشخیص زباله نظام بازیافت میشوند .

هر چیز که خار آید، روزی به کار آید

مجمع تشخیص زباله نظام

مجمع تشخیص مفسده نظام

نیمکت ذخیره نظام

سمساری مسئولین نظام

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here