دولتم نه میترسه و نه میجنگه! فقط اعدام ميكنه!!!تا الان از ۳۲۰۰ تا اعدام هم بالا زده!!!

0
76

دولتم نه میترسه و نه میجنگه! فقط اعدام ميكنه!!!تا الان از ۳۲۰۰ تا اعدام هم بالا زده!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here