حکايت موشکی که رژیم اخیرا با کلی دود و دم و تبليغ و هياهو که به هوا فرستاد و پنجاه متر اون ورتر با کله سقوط کرد يه چيزی شبيه اين تصويره!!!

0
198

حکايت موشکی که رژیم اخیرا با کلی دود و دم و تبليغ و هياهو که به هوا فرستاد و پنجاه متر اون ورتر با کله سقوط کرد يه چيزی شبيه اين تصويره!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here