😂 #طنز نوحه ماهواره ماهواره – 😁 ناله هاى نظام ولايت از شكست سختى كه در جنگ نرم با ماهواره هاى ضدنظام خورده

0
508

😂 #طنز نوحه ماهواره ماهواره – 😁 ناله هاى نظام ولايت از شكست سختى كه در جنگ نرم با ماهواره هاى ضدنظام خورده

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here