سنگ مزار بنان، جوان نمونه نظام!

0
54

سنگ مزار بنان، جوان نمونه نظام! و…

الگويي كه خمينی برای ساختنش، بيش از صدهزار جوان را اعدام كرد!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here