اين فقط يك چشمه از خويشاوند سالاری دينی، رئيس دولتی است مدعی كابينه۲۴ميليونی.

0
68

اين فقط يك چشمه از خويشاوند سالاری دينی، رئيس دولتی است مدعی كابينه۲۴ميليونی.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here