كاسپين، پول‌های مسروقه مردم و… حاج قاسم!

0
42

كاسپين، پول‌های مسروقه مردم و… حاج قاسم!

سپرده‌های مردم پيدا شد

پس‌اندازهايی كه توی كاسپين و فرشته گم شده بودند، پيدا شد

هزار ميليارد تومن ديشب به جيب حاج قاسم واريز شد!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here