وزارت نفت يا حراجی دكل؟!

0
30

وزارت نفت يا حراجی دكل؟!

فروش 30 دكل نفتی در يك شب!

افشاگری بزرگ  اونهم درست شب رای اعتماد!

اگه ريگی به كفشت نيست، اگه دنبال معامله با اون يكی باند نيستی، اسمشونو بگو!

وگرنه خودتی!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here