موشکاف ۲۳مرداد کجاست مادر مذاکرات؟! چی شد که جاشو مادر تحریم ها گرفت؟!

0
46

موشکاف ۲۳ مرداد- کجاست مادر مذاکرات؟! چی شد که جاشو مادر تحریم ها گرفت؟! 

موشکاف:‌ سلام دوستان ! یه زمانی نظام ولایت خرناس می کشید که هر بمبی که تو عراق میگه بومممم (صدای انفجار که موشکاف درمی آورد) یه ماه به عمر نظام اضافه میشه. هاهاها. میگفتن خاکریزمونو تو سوریه بستیم.. با همین کارا از مماشاتگرا باج می گرفتن. اما اون روزا گذشته. نظام بر سر دوراهی تسلیم خاکریزا یا به قول علی وافور له شدن زیر فشارا به نقطة تعیین تکلیف رسیده هاهاها.

روزنامة حکومتی قانون- 22 مرداد

« شاكله تحريم هاي جديد كه توسط كنگره و سناي آمريكا طراحي شده به پيچيدگي ابعاد تهديدات جديد مي افزايد و زنگ هشدارهاي جديدي را به صدا در مي آورد… در عرصه منطقه‌اي ديديم كه چگونه كشور كوچكي مانند كويت با يك اقدام اهانت آميز، دست به اخراج ديپلمات‌ها و كارمندان سفارتخانه ما زد…در سوريه نيز حضور مضاعف و چشمگير روسيه در تماميت بازي… نشان مي دهد كه بازي به گونه ديگري رقم خورده‌است… در عراق نيز، شقه جديد در مجلس اعلاو جدا شدن عمار حكيم از اين جريان و تشكيل حزب حكمت ملي ، به همراه سفر غافلگيركننده مقتدي صدر به عربستان نشان مي دهد كه اوضاع آن‌گونه كه بايد پيش نمي‌رود». … « اگر به تماميت اين گرداب سهمگين نگاه كنيم، در مي‌يابيم كه در وضعيت نرمال و متعارفي از نظر منطقه اي و بين المللي نيستيم…لازم است كه در درون، يك صدا و هماهنگ باشيم… مگر در همين عمليات مرصاد نبود كه سازمان مجاهدین تا آستانه كرمانشاه پيشروي كرد؟»

موشکاف:‌ هاهاهاها. یک صدا و هماهنگ!! هاهاها. اما ترسشونو دیدی از کجاست؟! نه از شکست تو سوریه و نه از بر هم خوردن دستگاهشون تو عراق و نه از اخراج دیلومات تروریستاشون تو کویت، اینا آتیش تهیه اس که این آخری رو بگه. ترسشون از خطرناکترین دشمن نظام که یه بار تا نزدیک کرمونشاه رفته. هاهاها.

روزنامه حکومتی ابتکار-22 مرداد

«حیرت آور آن است که مسکو … به جلوگیری از جایگاه یابی و تعیین کنندگی نقش ایران در منطقه رضایت داده است… مسکو هم به همان اندازه … واشنگتن تهران را مشکل اصلی بی ثباتی سوریه و تاخیر در فرایند صلح می داند…». ….« این بازنگری با توجه به تحرکات ضد نظام محافل عرب و همچنین حرکت جدید مقتدی صدر در صفحه شطرنج خاورمیانه بیش از اندازه لازم است، چراکه احتمال دارد که مسکو بخواهد این راهبرد خود را با هدف عبور از تهران در قبال محافل عرب تکرار کند».

موشکاف:‌ هاهاهاها. یه زمانی نظام پشتش به روسیه بود که سوریه رو از دست نده غافل که اون رفاقت موقت بود، نوبت به معامله که رسید البته که نظام رو میز معامله اس. هاهاها. خب کار که به این جا می رسه حکم شرعی برای ولایت چیه؟! این جاست که زهر خوری دجالو به رخ عظمی می کشن که یاالله زود باش.هاهاها.

روزنامة حکومتی ابتکار- 21 مرداد

« باید و نبایدهای نظام در پاییز برجام» نظام « باید از رویکردهای ایدئولوژیک نمای خود دست بردارد… بر این اعتقاد هستیم که منفعت ملی ما بالاترین مصلحت دینی ماست. در همین راستاست که خمینی مصلحت نظام را مطرح کرده و حفظ نظام را بالاترین مصلحت دانسته ».

موشکاف:‌ هاهاها. کجاست مادر مذاکرات؟! چی شد که جاشو مادر تحریم ها گرفت؟!  چرا خوردن به پاییز برجام؟! نکنه زمستون نظام هم در راهه؟! هاهاهاها. اونم چه زمستونی. آقا شال و کلاه کنین که بریم به استقبال زمستون نظام. هاهاها. شب همگی خوش.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here