🎤 اعتراف به ورشکستگی نظام ولايت در عرصه سینما توسط نوچه هاش 😏😏

0
139

🎤 اعتراف به ورشکستگی نظام ولايت در عرصه سینما توسط نوچه هاش 😏😏

🎞خارجی ها اول فکر ميکنن بعد فيلم ميسازن ما اول ميسازيم بعد فکر ميکنيم ❗️😁😂

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here